FAMI: Facilitating Access to Market and Investment

FAMI: Facilitating Access to Market and Investment

16 Ağustos 2019 0 Yazar: teknopark

FAMI işleyişi; Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere pazara ve/veya yatırıma ulaşabilmesi açısından
Teknopark ve/veya bünyesi dahili ve harici firmalara sunulacak olan işleyişin tanımıdır.

FAMI birimi bir ilk olacak olup; pazarlarda yer almak ve/veya erişimlerinin hızlanmasını isteyen
firmaların eksikliklerini bu mekanizma ile çözme düşüncesidir. Firmaların yatırıma ve pazara erişimi için
etkili bir çözüm bulmak temel adımıdır. Firmalar zamanlarını; iç örgüsüne, daha kaliteli bir ürün ya da
hizmet için harcayabilecektir. Firma; FAMI ile eksikliklerini (yabancı dil, vizyon, zaman, bilgi, materyal,
pazarlama, ürün ya da yetenek vb.) dışarıdan bir yönetime ihtiyaç duymadan Gaziantep Teknopark
bünyesinde ve yurtdışı partnerliği bulunan IDETEK-UK ile bu problemlerine çözüm
bulabilecektir.

Bilgi İçin :

Bünyamin KAHRAMAN ( GAZİANTEP TEKNOPARK İŞ GELİŞTİRME UZMANI)
bunyamin@gaziantepteknopark.com.tr