İnnoGrow – İnovatif Girişimcilik Zirvesi

İnnoGrow – İnovatif Girişimcilik Zirvesi

16 Temmuz 2018 0 Yazar: teknopark

PROJENİN ARKA PLANI

Avrupa’daki işsizlik göstergeleri son yıllarda olumsuz bir tablo çizmektedir. Özellikle 2013 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işsizlik eğilimi zirveye ulaşmış ve, iş arayan gençlerin ve mezun olacak olan üniversite öğrencilerinin gerilemekte olan ekonomik şartlar altında iş bulma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Diğer yandan, küresel ekonomide rekabet şartları sürekli değişmekte ve Avrupa Ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’ler rekabet edebilirliklerini sürdürmek ve ayakta kalmak için bu değişimlere uyum sağlamak durumundadırlar. Bu iki durumun ortak noktası ise, insan sermayesinin gelişmesini sağlayan ve günümüzün çağdaş ve çapraz yetenekleridir. Bu yetenekler iki temel terim altında bulunmaktadır: “inovasyon” ve “girişimcilik”.

ÖZEL HEDEFLER

  • Mobil destekli e-öğrenme yazılımı içeriğinde inovatif girişimcilik eğitimi için yenilikçi bir ‘öğrenme çizgisi’ yöntemi geliştirmek
  • Genç bireylerin istihdam edilebilirliklerinin ve yeni girişimler kurma potansiyellerinin arttırılması için onlara güncel ve yenilikçi girişimcilik yetenekleri kazandırmak
  • KOBİ’lerin kilit çalışanlarının mevcut işlerinde iş geliştirme süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak için onlara güncel ve yenilikçi girişimcilik yetenekleri kazandırmak

HEDEF GRUP

  • İstihdam edilebilirliklerini artırmak veya yeni inovatif iş girişimlerinde bulunmak isteyen işsiz gençler
  • İstihdam edilebilirliklerini artırmak veya yeni inovatif iş girişimlerinde bulunmak isteyen üniversite öğrencileri
  • KOBİ’lerde karar verme süreçlerinde aktif yer alan ve mevcut işlerinde daha fazla inisiyatif almak isteyen kilit çalışanlar

KAYNAK:https://innogrow.org